About Us

Where We Are

loading map - please wait...

Bajura: 29.615522, 81.603506
Bardiya: 28.310232, 81.427898
Banke: 28.146057, 81.778702
Dang: 27.990360, 82.301773
Kapilvastu: 27.551799, 83.046877
Rupandehi: 27.626424, 83.378939
Nawalparasi: 27.649841, 83.889706
Chitwan: 27.529131, 84.354205
Makwanpur: 27.436765, 85.002554
Parsa: 27.044901, 84.867217
Bara: 27.134111, 85.064907
Rautahat: 27.048690, 85.313622
Sarlahi: 26.962714, 85.561210
Mahottari: 26.876192, 85.807660
Dhanusha: 26.835047, 86.012157
Siraha: 26.795702, 86.297100
SAPTARI: 26.617262, 86.701389
sunsari: 26.627552, 87.182171
Morang: 26.679900, 87.460397
jhapa: 26.639820, 87.894245
ilam: 26.911177, 87.923675
kathmandu: 27.717245, 85.323960
Lalitpur: 27.541967, 85.334297
sindhuli: 27.196119, 85.899783
Udayapur : 26.789773, 86.699109
Bhaktapur: 27.671022, 85.429820
kavre: 27.525942, 85.561210
Nuwakot: 27.904355, 85.153122
Tanahu: 27.917043, 84.406761
kaski: 28.164645, 84.063487
Doti: 29.200598, 80.898650
kanchanpur: 28.837201, 80.321311
Kailali: 28.831355, 80.898650
Sindhupalchowk: 27.951203, 85.684578
Dolakha: 27.778429, 86.175176
Surkhet: 28.517456, 81.778702