Publications

Search Publication
Project
Year

स्थानीय भूसम्बन्ध, भूमि व्यवस्था तथा प्रचलनहरू

Download:
(512 B)
About:
यो अध्ययन तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आवास कार्यक्रम र ग्लोबल ल्यान्ड टुल नेटवर्कको सहयोगमा सञ्चालित नेपालमा भूमि सुधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको हो । अनुसन्धानकर्ता डा. सुरेश ढकालको परिकल्पना र योजना तथा स्वतन्त्र परामर्शदाता डा. सुरेश तामाङको संयोजन अनि व्यवस्थापनमा यो अध्ययन सम्पन्न भएको हो । यसले नेपालमा विद्यमान भूमि व्यवस्था र स्वामित्वका विभिन्न स्वरूपको विस्तृतरूपमा व्याख्या गरेको छ

Publisher:
UN-HABITAT

Year
2018

Language
Nepali

Pages
156