News

Twitter Widget

  • किन पुरा भएन २०१७ भित्र सबै नेपालीको घरमा चर्पी पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य?

    Posted:12 January,2018

    Jan 12, 2018 दिनेश खरेल सामान्यतया प्रायः मानिसले बिहान [...]

  • Rasuwa Declared as 45th ODF district

    Posted:2 January,2018

    Jan 2, 2018 Rasuwa district on sunday was declared as 45th ODF district as the whole population of the district had toilet in their [...]